สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน

สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด เว็บพนันออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์ เกมส์พนันออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ เว็บเล่นพนันออนไลน์ นิทรรศการ 38: แผนภูมิส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 39: ตารางข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)
7.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 40: แผนภูมิเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 41: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
7.3 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 42: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 43: ตารางข้อมูลในอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 44: แผนภูมิเกี่ยวกับอเมริกาเหนือ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 45: ตารางข้อมูลในอเมริกาเหนือ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.4 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 46: แผนภูมิบน APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 47: ตารางข้อมูลบน APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 48: แผนภูมิเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตของปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 49: ตารางข้อมูลบน APAC – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.5 ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 50: แผนภูมิในยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 51: ตารางข้อมูลในยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 52: แผนภูมิในยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 53: ตารางข้อมูลในยุโรป – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.6 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 54: แผนภูมิในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 55: ตารางข้อมูลในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 56: แผนภูมิเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 57: ตารางข้อมูลในอเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.7 ตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 58: แผนภูมิในตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 59: ตารางข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 60: แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 61: ตารางข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.8 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 62: แผนภูมิในสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 63: ตารางข้อมูลในสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 64: แผนภูมิเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 65: ตารางข้อมูลในสหรัฐอเมริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.9 จีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 66: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 67: ตารางข้อมูลในประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 68: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 69: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.10 สหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 70: แผนภูมิในสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 71: ตารางข้อมูลในสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 72: แผนภูมิในสหราชอาณาจักร – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 73: ตารางข้อมูลในสหราชอาณาจักร – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.11 แคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 74: แผนภูมิในแคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 75: ตารางข้อมูลในแคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 76: แผนภูมิในแคนาดา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 77: ตารางข้อมูลในแคนาดา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.12 ญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 78: แผนภูมิในญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 79: ตารางข้อมูลในญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 80: แผนภูมิญี่ปุ่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 81: ตารางข้อมูลในญี่ปุ่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.13 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 82: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ ($ ล้าน)
8 ไดรเวอร์ความท้าทายและแนวโน้ม

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด
8.2 ความท้าทายในตลาด
8.3 ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
นิทรรศการ 83: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทายในปี 2021 และ 2026
8.4 แนวโน้มของตลาด
9 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

9.1 ภาพรวม
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
นิทรรศการ 84: ภาพรวมเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยการผลิตและปัจจัยของความแตกต่าง
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 85: ภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยของการหยุดชะงัก
9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
นิทรรศการ 86: ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญต่อธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ครอบคลุมผู้ขาย
นิทรรศการ 87: ครอบคลุมผู้ขาย
10.2 การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย
นิทรรศการ 88: เมทริกซ์เกี่ยวกับตําแหน่งผู้จัดจําหน่ายและการจําแนกประเภท
10.3 เบรดี้ คอร์ป
นิทรรศการ 89: เบรดี้ คอร์ป – ภาพรวม
นิทรรศการ 90: เบรดี้ คอร์ป – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 91: เบรดี้คอร์ป – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 92: เบรดี้ คอร์ป – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 93: เบรดี้ คอร์ป – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.4 เดนิออสอิงค์
นิทรรศการ 94: เดนิออส อิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 95: DENIOS INC. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 96: DENIOS INC. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 97: DENIOS INC. – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.5 แอตแลนติกมาริไทม์เซอร์วิส Pvt. Ltd
นิทรรศการ 98: บริการทางทะเลแอตแลนติก Pvt. Ltd. – ภาพรวม
นิทรรศการ 99: บริการทางทะเลแอตแลนติก Pvt. Ltd. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 100: บริการทางทะเลแอตแลนติก Pvt. Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 101: บริการทางทะเลแอตแลนติก Pvt. Ltd. – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.6 ENPAC
นิทรรศการ 102: ENPAC – ภาพรวม
นิทรรศการ 103: ENPAC – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 104: ENPAC – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.7 เอนซาเฟโค LLC
นิทรรศการ 105: เอนซาเฟโค LLC – ภาพรวม
นิทรรศการ 106: EnSafeCo LLC – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 107: EnSafeCo LLC – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 108: EnSafeCo LLC – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.8 จัสทริท Mfg. Co. LLC
นิทรรศการ 109: จัสทรี Mfg. Co. LLC – ภาพรวม
นิทรรศการ 110: Justrite Mfg. Co. LLC – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 111: Justrite Mfg. Co. LLC – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 112: จัสทรี Mfg. Co. LLC – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.9 หมูใหม่คอร์ป
นิทรรศการ 113: นิวพิกคอร์ป – ภาพรวม
นิทรรศการ 114: บริษัท หมูใหม่ – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 115: New Pig Corp. – ข้อเสนอสําคัญ
10.10 ซิกแซกซิส แอลแอลซี
นิทรรศการ 116: SixAxis LLC – ภาพรวม
นิทรรศการ 117: SixAxis LLC – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 118: SixAxis LLC – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 119: SixAxis LLC – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.11 สวิฟท์ เทคโนพลาสท์ ไพรเวท จํากัด
นิทรรศการ 120: บริษัท สวิฟท์ เทคโนพลาสต์ ไพรเวท จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 121: บริษัท สวิฟท์ เทคโนพลาสท์ ไพรเวท จํากัด – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 122: สวิฟท์เทคโนพลาสต์เอกชน จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 123: บริษัท สวิฟท์ เทคโนพลาสท์ ไพรเวท จํากัด – เน้นเซ็กเมนต์
10.12 อัลตร้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์
นิทรรศการ 124: อัลตร้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 125: UltraTech International Inc. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 126: UltraTech International Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 127: UltraTech อินเตอร์เนชั่นแนลอิงค์ – การมุ่งเน้นเซ็กเมนต์
11 ภาคผนวก

11.1 ขอบเขตของรายงาน
11.2 รายการตรวจสอบการรวมและการยกเว้น
นิทรรศการ 128: รายการตรวจสอบการรวม
นิทรรศการ 129: รายการตรวจสอบการยกเว้น
11.3 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
นิทรรศการ 130: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
11.4 ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 131: ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 132: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด
นิทรรศการ 133: แหล่งข้อมูล
11.5 รายชื่อตัวย่อ
นิทรรศการ 134: รายชื่อตัวย่อ
เกี่ยวกับเรา
Technavio เป็น บริษัท วิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดําเนินการได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คน ห้องสมุดรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการนับจํานวนมากกว่า 17,000 รายการ ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยี 800 เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมใน 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถดําเนินการได้เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และมีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง ประกาศนักลงทุน ALIZY: ROSEN ที่ปรึกษานักลงทุนทั่วโลกสนับสนุนให้นักลงทุนอลิอันซ์ SE ขาดทุนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินการของชั้นเรียน – ALIZY
สํานักงานกฎหมายโรเซน, โลโก้ P.A.
ข่าวโดย

สํานักงานกฎหมายโรเซน, พี.เอ.
24 พ.ค. 2022, 23:24 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 24 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ —

ทําไม: Rosen Law Firm ซึ่งเป็น บริษัท กฎหมายสิทธินักลงทุนระดับโลกยังคงตรวจสอบการเรียกร้องหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ Allianz SE (OTC: ALIZY) อันเป็นผลมาจากข้อกล่าวหาว่าอลิอันซ์อาจออกข้อมูลทางธุรกิจที่ทําให้เข้าใจผิดอย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนที่ลงทุน

แล้วไง: หากคุณซื้อหลักทรัพย์ของอลิอันซ์คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยโดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกระเป๋าผ่านการจัดการค่าธรรมเนียมฉุกเฉิน บริษัท Rosen Law กําลังเตรียมการดําเนินการแบบกลุ่มเพื่อแสวงหาการฟื้นตัวของการสูญเสียของนักลงทุน

สิ่งที่ต้องทําต่อไป: หากต้องการเข้าร่วมการดําเนินการของชั้นเรียนที่คาดหวังให้ไปที่ https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=2121 หรือโทรไปที่ Phillip Kim, Esq. โทรฟรีที่ 866-767-3653 หรืออีเมล pkim@rosenlegal.com หรือ cases@rosenlegal.com สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําของชั้นเรียน

นี่มันเรื่องอะไรกัน: เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อลิอันซ์เปิดเผยว่า “[s]ไม่ต่อเนื่องกับการดําเนินคดีที่ค้างอยู่ในศาลสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอัลฟาที่มีโครงสร้างต่ออลิอันซ์ โกลบอล นักลงทุนสหรัฐฯ [AGI สหรัฐฯ] [AGI สหรัฐฯ] และบริษัทอลิอันซ์ กรุ๊ป อื่น ๆ และการสืบสวนที่เปิดตัวโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (‘SEC’) ในปี 2020 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (‘DOJ’) ได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับกองทุนอัลฟาที่มีโครงสร้าง และอลิอันซ์ โกลบอล อินเวสเมนท์ ยูเอส แอลแอลซี ได้รับคําขอเอกสารและข้อมูลจาก DOJ โดยสมัครใจ” อลิอันซ์กล่าวต่อไปว่า “[i]n แสงของการสืบสวน DOJ และจากข้อมูลที่มีให้กับอลิอันซ์ ณ วันนี้คณะกรรมการบริหารของอลิอันซ์ SE ได้ประเมินเรื่องนี้ใหม่และได้ข้อสรุปว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอัลฟาที่มีโครงสร้างอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของกลุ่มอลิอันซ์”

ในข่าวนี้ราคารับฝากเงินอเมริกันของ บริษัท (“ADR”) ลดลง $ 2.00 หรือ 8% ปิดที่ $ 22.85 ต่อ ADR เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2021 สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุน

จากนั้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2022 กองการลงทุนของอลิอันซ์ในสหรัฐฯ ได้ให้การรับสารภาพต่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์ สมัครพนันออนไลน์ โดยยอมรับว่าขาดการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกองทุนรวมเพื่อการลงทุนภาคเอกชนหลายชุด และแถลงการณ์เท็จและทําให้เข้าใจผิดต่อนักลงทุน บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและการชดใช้ค่าปรับมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์

ทําไมกฎหมายโรเซน: เราสนับสนุนให้นักลงทุนเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมประวัติความสําเร็จในบทบาทความเป็นผู้นํา บ่อยครั้งที่ บริษัท ที่ออกประกาศไม่มีประสบการณ์ทรัพยากรหรือการรับรู้เพื่อนที่มีความหมาย ฉลาดในการเลือกที่ปรึกษา สํานักงานกฎหมาย Rosen เป็นตัวแทนของนักลงทุนทั่วโลกโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติในการดําเนินการระดับหลักทรัพย์และการดําเนินคดีอนุพันธ์ของผู้ถือหุ้น สํานักงานกฎหมายโรเซนประสบความสําเร็จในการตั้งถิ่นฐานการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมากับ บริษัท จีน สํานักงานกฎหมาย Rosen ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 โดย ISS Securities Class Action Services สําหรับจํานวนการตั้งถิ่นฐานการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ในปี 2017 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 4 อันดับแรกในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2013 และได้กู้คืนหลายร้อยล้านดอลลาร์สําหรับนักลงทุน ในปี 2019 บริษัท มีหลักประกันมากกว่า $ 438 ล้านสําหรับนักลงทุน ในปี 2020 ลอเรนซ์โรเซนหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งได้รับการตั้งชื่อตามกฎหมาย360 ว่าเป็นไททันแห่งบาร์โจทก์ ทนายความของ บริษัท หลายคนได้รับการยอมรับจาก Lawdragon และ Super Lawyers

ติดตามเราสําหรับการอัปเดตบน LinkedIn:ROSEN, บริษัท กฎหมายชั้นนํา, สนับสนุน Li-Cycle Holdings Corp. f / k / a Peridot Acquisition Corp. นักลงทุนเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ปรึกษาก่อนกําหนดเวลาที่สําคัญในการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่ริเริ่มโดย บริษัท – LICY, PDAC
สํานักงานกฎหมายโรเซน, โลโก้ P.A.
ข่าวโดย

สํานักงานกฎหมายโรเซน, พี.เอ.
24 พ.ค. 2022, 23:21 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 24 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ —

ทําไม: Rosen Law Firm ซึ่งเป็น บริษัท กฎหมายสิทธินักลงทุนระดับโลกเตือนผู้ซื้อเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ Li-Cycle Holdings Corp. f / k / a Peridot Acquisition Corp. (NYSE: LICY, PDAC) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 ถึง 23 มีนาคม 2022 รวม (“ระยะเวลาชั้นเรียน”) ของเส้นตายโจทก์ที่สําคัญในวันที่ 20 มิถุนายน 2022 นําเส้นตายโจทก์ในการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่เริ่มโดย บริษัท

แล้วไง: หากคุณซื้อหลักทรัพย์ Li-Cycle ในช่วงระยะเวลาเรียนคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยโดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกระเป๋าผ่านการจัดการค่าธรรมเนียมฉุกเฉิน

สิ่งที่ต้องทําต่อไป: หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมคลาส Li-Cycle ให้ไปที่ https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=4885 หรือโทรไปที่ Phillip Kim, Esq. โทรฟรีที่ 866-767-3653 หรืออีเมล pkim@rosenlegal.com หรือ cases@rosenlegal.com สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําของชั้นเรียน มีการฟ้องร้องดําเนินคดีแบบกลุ่มแล้ว หากคุณต้องการทําหน้าที่เป็นโจทก์นําคุณต้องย้ายศาลไม่เกินวันที่ 20 มิถุนายน 2022 โจทก์นําเป็นฝ่ายตัวแทนที่ทําหน้าที่ในนามของสมาชิกชั้นเรียนคนอื่น ๆ ในการกํากับการดําเนินคดี

ทําไมกฎหมายโรเซน: เราสนับสนุนให้นักลงทุนเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมประวัติความสําเร็จในบทบาทความเป็นผู้นํา บ่อยครั้งที่ บริษัท ที่ออกประกาศไม่มีประสบการณ์ทรัพยากรหรือการรับรู้เพื่อนที่มีความหมาย บริษัท เหล่านี้หลายแห่งไม่ได้จัดการกับการกระทําของชนชั้นหลักทรัพย์ แต่เป็นเพียงพ่อค้าคนกลางที่อ้างถึงลูกค้าหรือเป็นพันธมิตรกับ บริษัท กฎหมายที่ดําเนินคดีจริง ฉลาดในการเลือกที่ปรึกษา สํานักงานกฎหมาย Rosen เป็นตัวแทนของนักลงทุนทั่วโลกโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติในการดําเนินการระดับหลักทรัพย์และการดําเนินคดีอนุพันธ์ของผู้ถือหุ้น สํานักงานกฎหมายโรเซนประสบความสําเร็จในการตั้งถิ่นฐานการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมากับ บริษัท จีน สํานักงานกฎหมาย Rosen ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 โดย ISS Securities Class Action Services สําหรับจํานวนการตั้งถิ่นฐานการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ในปี 2017 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 4 อันดับแรกในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2013 และได้กู้คืนหลายร้อยล้านดอลลาร์สําหรับนักลงทุน ในปี 2019 บริษัท มีหลักประกันมากกว่า $ 438 ล้านสําหรับนักลงทุน ในปี 2020 ลอเรนซ์โรเซนหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งได้รับการตั้งชื่อตามกฎหมาย360 ว่าเป็นไททันแห่งบาร์โจทก์ ทนายความของ บริษัท หลายคนได้รับการยอมรับจาก Lawdragon และ Super Lawyers

รายละเอียดของกรณี: ตามการฟ้องร้องจําเลยตลอดระยะเวลาชั้นเรียนได้แถลงการณ์ที่เป็นเท็จและ / หรือทําให้เข้าใจผิดและ / หรือล้มเหลวในการเปิดเผยว่า: (1) ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Li-Cycle Traxys North America LLC ไม่ใช่ลูกค้าจริง ๆ แต่เป็นเพียงโบรกเกอร์ที่ให้เงินทุนหมุนเวียนแก่ บริษัท ในขณะที่ Traxys พยายามขายผลิตภัณฑ์ของ Li-Cycle ให้กับลูกค้าปลายทาง (2) บริษัทมีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องอย่างน่าสงสัย (3) การบัญชีแบบมาร์กทูโมเดลของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะละเมิดและให้ความประทับใจในการเติบโตที่ผิดพลาด (4) รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทที่รายงานมาจากการทําเครื่องหมายลูกหนี้ในผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ขาย (5) อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทมีแนวโน้มติดลบตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง (6) บริษัทจะต้องใช้เงินทุนเพิ่มอีก 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการเติบโตตามแผน (ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่บริษัทระดมทุนผ่านการควบรวมกิจการ) ข้อความสาธารณะของจําเลยเป็นเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิดตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง เมื่อรายละเอียดที่แท้จริงเข้าสู่ตลาดการฟ้องร้องอ้างว่านักลงทุนได้รับความเสียหาย

หากต้องการเข้าร่วมแอ็คชั่นคลาส Li-Cycle ให้ไปที่ https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=4885 หรือโทรไปที่ Phillip Kim, Esq. โทรฟรีที่ 866-767-3653 หรืออีเมล pkim@rosenlegal.com หรือ cases@rosenlegal.com สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของชั้นเรียน

ไม่มีคลาสที่ได้รับการรับรอง จนกว่าชั้นเรียนจะได้รับการรับรอง คุณจะไม่ถูกแสดงโดยที่ปรึกษาเว้นแต่คุณจะเก็บชั้นเรียนไว้ ท่านอาจเลือกคําแนะนําในการเลือกของท่าน คุณอาจยังคงเป็นสมาชิกชั้นเรียนที่ขาดเรียนและไม่ทําอะไรเลยณ จุดนี้ ความสามารถของนักลงทุนในการแบ่งปันในการฟื้นตัวในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่เป็นโจทก์นําตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่ง: APAC เพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาด 38% จากปี 2022 ถึง 2026| เทคนาวิโอ
Technavio (PRNewsfoto/Technavio)
ข่าวโดย

เทคนาวิโอ
24 พ.ค. 2022, 23:45 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 24 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — Technavio จัดหมวดหมู่ตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่งทั่วโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมยานยนต์ทั่วโลก รายงานการวิจัยตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับผลกระทบหลัง COVID-19 ในตลาดซึ่งจะช่วยให้ บริษัท ประเมินแนวทางทางธุรกิจของพวกเขา

ตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่ง: ตัวขับเคลื่อนหลัก

Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่มีชื่อว่าตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่งตามการใช้งานและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026
Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่มีชื่อว่าตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่งตามการใช้งานและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026
การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในยุโรปกําลังผลักดันการเติบโตของตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่ง ยุโรปอยู่ในอันดับสูงสุดในการนําคุณสมบัติด้านความปลอดภัยมาใช้ในยานพาหนะในขณะที่อเมริกาเหนือและ APAC เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะที่กําหนดโดยยุโรป นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของความต้องการไฟฟ้าของยานพาหนะและมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลคาดว่าจะเพิ่มการเจริญเติบโตต่อไป. ตัวอย่างเช่นรัฐบาลเยอรมันจัดสรรเงินจํานวน 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 นอกจากนี้ การพัฒนาอย่างแข็งขันยังมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากผู้ผลิตอุตสาหกรรม EV

ดูแนวโน้มรายงานตลาดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาด

ตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่ง: แนวโน้มที่สําคัญ

การเพิ่มขึ้นของการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์คาดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดตัวเชื่อมต่อยานยนต์และการขนส่งในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์ ระบบความปลอดภัยและความปลอดภัย เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS), ระบบเตือนการออกจากเลน, ระบบควบคุมการล่องเรือแบบปรับได้, ระบบเตือนภัยกันขโมย, ระบบขับขี่อัตโนมัติ, ระบบเบรก และระบบ Keyless Entry ช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ร้ายแรงและให้ความปลอดภัยของยานพาหนะ นอกจากนี้กฎระเบียบที่รัฐบาลหลายประเทศกําหนดไว้ยังมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการเติบโตของตลาด ตัวอย่างเช่นนอร์เวย์ได้ตั้งปี 2025 เป็นปีเป้าหมายสําหรับการห้ามใช้ยานพาหนะ ICE ในขณะที่จีนได้ประกาศห้ามภายในปี 2030

Vendor Insights

The report identifies the following as the dominant vendors in the market:

Amphenol Corp.
Aptiv Plc
AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd
BorgWarner Inc.
Eaton Corp. Plc
Furukawa Electric Co. Ltd.
HIROSE ELECTRIC Co. Ltd.
Hu Lane Associate Inc.
J.S.T. Mfg. Co. Ltd.
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.
Koch Industries Inc.
Korea Electric Terminal Co. Ltd.
KYOCERA AVX Components Corp.
Lear Corp.
Leoni AG
Lumberg Holding GmbH and Co. KG
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Samtec Inc.
Sumitomo Corp.
TE Connectivity Ltd.
Yazaki Corp.
Product Insights and News

The automotive and transportation connector market forecast report offers in-depth insights into key vendor profiles. The profiles include information on the production, sustainability, and prospects of the leading companies. For instance, Amphenol Corp., a leading vendor, offers automotive and transportation connectors designed to address the growing demands of the automotive market. The company also offers to manufacture, design along with marketing of a broad range of connector and connector systems, value-added products, and other products that include antennas and sensors used in a wide range of applications in several end markets.

Learn more about the vendors in the market as you download your sample copy

Automotive and Transportation Connector Market Scope

Report Coverage

Details

Page number

120

Base year

2021

Forecast period

2022-2026

Growth momentum & CAGR